onaj osijecaj kad ti neko ukrade mobilni telefon xD


onaj-osijecaj-kad-ti-neko-ukrade-mobilni-telefon-xd
onajosijecajkadtinekoukrademobilnitelefonxdonaj osijecajosijecaj kadkad titi nekoneko ukradeukrade mobilnimobilni telefontelefon xdonaj osijecaj kadosijecaj kad tikad ti nekoti neko ukradeneko ukrade mobilniukrade mobilni telefonmobilni telefon xdonaj osijecaj kad tiosijecaj kad ti nekokad ti neko ukradeti neko ukrade mobilnineko ukrade mobilni telefonukrade mobilni telefon xdonaj osijecaj kad ti nekoosijecaj kad ti neko ukradekad ti neko ukrade mobilniti neko ukrade mobilni telefonneko ukrade mobilni telefon xd

onaj osijecaj kad volis samo jednu♥
onaj-osijecaj-kad-volis-samo-jednu
Nisam ljubomoran, ali šta će joj mobilni kada ima fiksni telefon…
nisam-ljubomoran-ali-e-joj-mobilni-kada-ima-fiksni-telefon
Danas svako ima mobilni telefon, ali mnogi nemaju kome da telefoniraju. Nikada sastaviti sva dobra. -Momo Kapor
danas-svako-ima-mobilni-telefon-ali-mnogi-nemaju-kome-da-telefoniraju-nikada-sastaviti-sva-dobra
Onaj osecaj kada izvadis mobilni iz dzepa vidis koliko je sati, vratis telefon u dzep a i dalje ne znas koliko je sati… xD
onaj-osecaj-kada-izvadis-mobilni-iz-dzepa-vidis-koliko-sati-vratis-telefon-u-dzep-a-i-dalje-ne-znas-koliko-sati-xd
onaj osecaj kad te neko izneveri
onaj-osecaj-kad-te-neko-izneveri
Mrzim kad mi se telefon napije, pa šalje poruke kakve ja ne želim! :D
mrzim-kad-mi-se-telefon-napije-pa-alje-poruke-kakve-ja-ne-elim-d