Onaj osjećaj kad misliš da te niko ne voli :/ :/


onaj-osjeaj-kad-misli-da-te-niko-ne-voli
onajosjećajkadmislidatenikonevolionaj osjećajosjećaj kadkad mislišmisliš dada tete nikoniko nene volionaj osjećaj kadosjećaj kad misliškad misliš damisliš da teda te nikote niko neniko ne volionaj osjećaj kad mislišosjećaj kad misliš dakad misliš da temisliš da te nikoda te niko nete niko ne volionaj osjećaj kad misliš daosjećaj kad misliš da tekad misliš da te nikomisliš da te niko neda te niko ne voli

Onaj osjećaj kad ti neko nedostaje :/Onaj osjećaj kad ti se neko sviđa, a ne možeš mu priznati!Onaj osjećaj kad se zaljubiš u nekog i na kraju shvatiš da ima više mana nego vrlina..Onaj osjećaj kad ti ideš ujutro na posao a svi normalni ljudi idu kuci pijani spavati :DOnaj osjećaj kad se igraš balonom i ništa ti se neda i onda ti ispadne iz ruke i ode na drugi kraj sobe.. :(Onaj ko te ne voli ne zna kako to da sakrije, a onaj ko te voli ne zna to da pokaze.