Onaj osjećaj kad se zaljubiš u nekog i na kraju shvatiš da ima više mana nego vrlina..


onaj-osjeaj-kad-se-zaljubi-u-nekog-i-na-kraju-shvati-da-ima-vie-mana-nego-vrlina
onajosjećajkadsezaljubinekognakrajushvatidaimaviemananegovrlinaonaj osjećajosjećaj kadkad sese zaljubišzaljubiš uu nekognekog ii nana krajukraju shvatišshvatiš dada imaima viševiše manamana negonego vrlinaonaj osjećaj kadosjećaj kad sekad se zaljubišse zaljubiš uzaljubiš u nekogu nekog inekog i nai na krajuna kraju shvatiškraju shvatiš dashvatiš da imada ima višeima više manaviše mana negomana nego vrlinaonaj osjećaj kad seosjećaj kad se zaljubiškad se zaljubiš use zaljubiš u nekogzaljubiš u nekog iu nekog i nanekog i na krajui na kraju shvatišna kraju shvatiš dakraju shvatiš da imashvatiš da ima višeda ima više manaima više mana negoviše mana nego vrlinaonaj osjećaj kad se zaljubišosjećaj kad se zaljubiš ukad se zaljubiš u nekogse zaljubiš u nekog izaljubiš u nekog i nau nekog i na krajunekog i na kraju shvatiši na kraju shvatiš dana kraju shvatiš da imakraju shvatiš da ima višeshvatiš da ima više manada ima više mana negoima više mana nego vrlina

Onaj osjećaj kad ti neko nedostaje :/
onaj-osjeaj-kad-ti-neko-nedostaje
Onaj osjećaj kad misliš da te niko ne voli :/ :/
onaj-osjeaj-kad-misli-da-te-niko-ne-voli
Onaj osećaj kad se probudiš iz ružnog sna i shvatiš da je samo bio san.
onaj-oseaj-kad-se-probudi-iz-runog-sna-i-shvati-da-samo-bio-san
Onaj osjećaj kad ti se neko sviđa, a ne možeš mu priznati!
onaj-osjeaj-kad-ti-se-neko-svia-a-ne-moe-mu-priznati
Onaj osjećaj kad ti ideš ujutro na posao a svi normalni ljudi idu kuci pijani spavati :D
onaj-osjeaj-kad-ti-ide-ujutro-na-posao-a-svi-normalni-ljudi-idu-kuci-pijani-spavati-d
Onaj osjećaj kad se igraš balonom i ništa ti se neda i onda ti ispadne iz ruke i ode na drugi kraj sobe.. :(
onaj-osjeaj-kad-se-igra-balonom-i-ti-se-neda-i-onda-ti-ispadne-iz-ruke-i-ode-na-drugi-kraj-sobe