Onaj osjećaj kad ti se neko sviđa, a ne možeš mu priznati!


onaj-osjeaj-kad-ti-se-neko-svia-a-ne-moe-mu-priznati
onajosjećajkadtisenekosviđanemožemupriznationaj osjećajosjećaj kadkad titi sese nekoneko sviđane možešmožeš mumu priznationaj osjećaj kadosjećaj kad tikad ti seti se nekose neko sviđaa ne možešne možeš mumožeš mu priznationaj osjećaj kad tiosjećaj kad ti sekad ti se nekoti se neko sviđaa ne možeš mune možeš mu priznationaj osjećaj kad ti seosjećaj kad ti se nekokad ti se neko sviđaa ne možeš mu priznati

Onaj osjećaj kad ti neko nedostaje :/
onaj-osjeaj-kad-ti-neko-nedostaje
Onaj osećaj kad si zaljubljen u istu osobu nekoliko godina i kad ti se sve više i više sviđa. Neprocenjivo!
onaj-oseaj-kad-zaljubljen-u-istu-osobu-nekoliko-godina-i-kad-ti-se-sve-vie-i-vie-svia-neprocenjivo
Onaj osjećaj kad misliš da te niko ne voli :/ :/
onaj-osjeaj-kad-misli-da-te-niko-ne-voli
Onaj osjećaj kad se zaljubiš u nekog i na kraju shvatiš da ima više mana nego vrlina..
onaj-osjeaj-kad-se-zaljubi-u-nekog-i-na-kraju-shvati-da-ima-vie-mana-nego-vrlina
Onaj osjećaj kad ti ideš ujutro na posao a svi normalni ljudi idu kuci pijani spavati :D
onaj-osjeaj-kad-ti-ide-ujutro-na-posao-a-svi-normalni-ljudi-idu-kuci-pijani-spavati-d
Onaj osjećaj kad se igraš balonom i ništa ti se neda i onda ti ispadne iz ruke i ode na drugi kraj sobe.. :(
onaj-osjeaj-kad-se-igra-balonom-i-ti-se-neda-i-onda-ti-ispadne-iz-ruke-i-ode-na-drugi-kraj-sobe