Onaj osjecaj kad je onlajn a nece da se javi :-/


onaj-osjecaj-kad-onlajn-a-nece-da-se-javi
onajosjecajkadonlajnnecedasejavionaj osjecajosjecaj kadkad jeje onlajnnece dada sese javionaj osjecaj kadosjecaj kad jekad je onlajnonlajn a necea nece danece da seda se javionaj osjecaj kad jeosjecaj kad je onlajnje onlajn a neceonlajn a nece daa nece da senece da se javionaj osjecaj kad je onlajnkad je onlajn a neceje onlajn a nece daonlajn a nece da sea nece da se javi

Onaj osecaj kad je onlajn a ne javlja se
onaj-osecaj-kad-onlajn-a-ne-javlja-se
onaj osjecaj kad ti se javi bivsa nakon godinu dana radi tvoj statusa i pita ko te dira da mu pomogne a ti bih je najradije poslao do vraga ali ne mozes jer jos ...
onaj-osjecaj-kad-ti-se-javi-bivsa-nakon-godinu-dana-radi-tvoj-statusa-i-pita-ko-te-dira-da-mu-pomogne-a-ti-bih-najradije-poslao-do-vraga-ali-ne-mozes
Onaj osjecaj kad si naduvan :D B.B
onaj-osjecaj-kad-naduvan-d-bb
Onaj osjecaj kad si gladan.. :D
onaj-osjecaj-kad-gladan-d
Onaj osjecaj kad se bacis u Dunav
onaj-osjecaj-kad-se-bacis-u-dunav
Onaj osecaj kad te razocara osoba,za koju si mislio da nece nikada !
onaj-osecaj-kad-te-razocara-osobaza-koju-mislio-da-nece-nikada