Onako kako razmišljaš takav ćeš i postati.


onako-kako-razmilja-takav-e-i-postati
brus lionakokakorazmiljatakavćepostationako kakokako razmišljašrazmišljaš takavtakav ćeši postationako kako razmišljaškako razmišljaš takavrazmišljaš takav ćeštakav ćeš ićeš i postationako kako razmišljaš takavkako razmišljaš takav ćešrazmišljaš takav ćeš itakav ćeš i postationako kako razmišljaš takav ćeškako razmišljaš takav ćeš irazmišljaš takav ćeš i postati

U bogatstvu misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi siromaštinu. U sreći misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi nesreću. Kada te ljudi hvale misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi njihove poruge. A celoga života misli, kako ćeš s dostojanstvom umreti.Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili.Kako teško, kako gorko je postati muškarac.Vremenom ćeš se navići na rastajanje. Naučićeš da se sećaš, a sećanje je isto kao i susret. I pomalo ćeš navići da voliš mnoga bića u uspomeni. Na kraju ćeš videti da si ti pomalo svi koje si nekada volela. Jednom ćeš morati da daš sve i da te ne boli. Naučićes da sanjaš.Mogu da biram, ili ću postati žrtva svijeta ili avanturistkinja u potrazi za svojim blagom. Sve zavisi od toga kako posmatram svoj život.Prodri u ljudske duše, tako ćeš videti kakve su sudije kojih se bojiš i kako oni sude samima sebi.