ona,ona je ta koja drzi moj svet da ne padne…#V♥


onaona-koja-drzi-moj-svet-da-ne-padnev
onaonakojadrzimojsvetdanepadne…v♥ta kojakoja drzidrzi mojmoj svetsvet dada nene padne…#v♥je ta kojata koja drzikoja drzi mojdrzi moj svetmoj svet dasvet da neda ne padne…#v♥je ta koja drzita koja drzi mojkoja drzi moj svetdrzi moj svet damoj svet da nesvet da ne padne…#v♥je ta koja drzi mojta koja drzi moj svetkoja drzi moj svet dadrzi moj svet da nemoj svet da ne padne…#v♥

Moć je slatka, ona je kao droga, ona je želja koja se povećava navikom.Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovek postaje ono sa čim se udružuje.Ne zoveš je, ona razume. Ne pišeš joj, ona razume. Nemaš vremena za nju, ona razume. Ako je vidiš s nekim drugim, trebaš razumeti.Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vrijeme. Ti si taj koji je treba natjerati da padne.Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vreme. Ti si taj koji je treba naterati da padne.A kad predjemo tu granicu, naći cemo se na čvrstom tlu tačno određenog odnosa i obaveza kojih se bojim. Samo ona i ja, u uskom kavezu moguće ali nedovoljne nježnosti, omeđeni sobom i osjećanjima koja bi se mogla zaviti, ili koja bismo pokazivali da ne bude sasvim mučno. Samo ona i ja, bez svjetla, bez neomeđenih širina, koje nas draže kao mogućnost.