Oni koji ne pamte prošlost, osuđeni su na to da je ponavljaju.


oni-koji-ne-pamte-prolost-osueni-su-na-to-da-ponavljaju
franc kafkaonikojinepamteprolostosuđenisunatodaponavljajuoni kojikoji nene pamtepamte prošlostosuđeni susu nada jeje ponavljajuoni koji nekoji ne pamtene pamte prošlostosuđeni su nana to dada je ponavljajuoni koji ne pamtekoji ne pamte prošlostsu na to dana to da jeoni koji ne pamte prošlostosuđeni su na to dasu na to da jena to da je ponavljaju

Novac je čudna stvar. Oni koji ga nemaju strašno ga žele. Oni koji ga imaju prepuni su problema. -Ajrton Sena
novac-udna-stvar-oni-koji-ga-nemaju-strano-ga-ele-oni-koji-ga-imaju-prepuni-su-problema
Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo. -Frenk Sinatra
voleo-bih-da-me-pamte-kao-mukarca-koji-imao-lep-ivot-oveka-koji-imao-dobre-prijatelje-finu-porodicu-i-mislim-da-ne-bih-traio-vie-od-toga-zapravo
Neka prošlost bude prošlost. -Homer
neka-prolost-bude-prolost
Oni koji uče, ali ne primjenjuju svoju nauku slični su seljaku koji ore, a ne sije. -Rabindranat Tagor
oni-koji-ue-ali-ne-primjenjuju-svoju-nauku-sli-su-seljaku-koji-ore-a-ne-sije