Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja.


oni-koji-obrazuju-decu-se-trebaju-potovati-vie-od-onih-koji-ih-prave-zato-to-im-njihovi-roditelji-daju-ivot-a-ovi-prvi-im-daju-znanje-o-umeu-njegovog
aristotelonikojiobrazujudecusetrebajupotovativieodonihihpravezatotoimnjihoviroditeljidajuživotoviprviznanjeumećunjegovogdobrogživljenjaoni kojikoji obrazujuobrazuju decudecu sese trebajutrebaju poštovatipoštovati viševiše odod onihonih kojikoji ihih pravezato štošto imim njihovinjihovi roditeljiroditelji dajudaju životovi prviprvi imim dajudaju znanjeznanje oo umećuumeću njegovognjegovog dobrogdobrog življenjaoni koji obrazujukoji obrazuju decuobrazuju decu sedecu se trebajuse trebaju poštovatitrebaju poštovati višepoštovati više odviše od onihod onih kojionih koji ihkoji ih pravezato što imšto im njihoviim njihovi roditeljinjihovi roditelji dajuroditelji daju života ovi prviovi prvi imprvi im dajuim daju znanjedaju znanje oznanje o umećuo umeću njegovogumeću njegovog dobrognjegovog dobrog življenja

Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba. -Ivo Andric
dugi-su-i-zamreni-rauni-i-obrauni-izmeu-onih-koji-imaju-i-ne-daju-i-onih-koji-nemaju-do-svojih-potreba
Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti
Deset ljudi koji pricaju prave više buke od deset hiljada onih koji ćute. -Napoleon Bonaparta
deset-ljudi-koji-pricaju-prave-vie-buke-od-deset-hiljada-onih-koji-ute
Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati. -Bernard Shaw
zli-su-ljudi-oni-koji-ne-znaju-za-ljubav-i-zato-ne-znaju-za-stid-oni-imaju-snage-traiti-ljubav-jer-ne-trebaju-i-imaju-hrabrosti-nuditi-jer-nemaju
Ljudi koji daju svoje glasove ne odlučuju o ishodu izbora. O izborima odlučuju oni koji broje glasove. -Josif Staljin
ljudi-koji-daju-svoje-glasove-ne-odluuju-o-ishodu-izbora-o-izborima-odluuju-oni-koji-broje-glasove