Oni koji uče, ali ne primjenjuju svoju nauku slični su seljaku koji ore, a ne sije.


oni-koji-ue-ali-ne-primjenjuju-svoju-nauku-sli-su-seljaku-koji-ore-a-ne-sije
rabindranat tagoronikojiučealineprimjenjujusvojunaukusličnisuseljakuoresijeoni kojikoji učeali nene primjenjujuprimjenjuju svojusvoju naukunauku sličnislični susu seljakuseljaku kojine sijeoni koji učeali ne primjenjujune primjenjuju svojuprimjenjuju svoju naukusvoju nauku sličninauku slični suslični su seljakusu seljaku kojiseljaku koji orea ne sijeali ne primjenjuju svojune primjenjuju svoju naukuprimjenjuju svoju nauku sličnisvoju nauku slični sunauku slični su seljakuslični su seljaku kojisu seljaku koji oreali ne primjenjuju svoju naukune primjenjuju svoju nauku sličniprimjenjuju svoju nauku slični susvoju nauku slični su seljakunauku slični su seljaku kojislični su seljaku koji ore

Novac je čudna stvar. Oni koji ga nemaju strašno ga žele. Oni koji ga imaju prepuni su problema. -Ajrton Sena
novac-udna-stvar-oni-koji-ga-nemaju-strano-ga-ele-oni-koji-ga-imaju-prepuni-su-problema
Inflacija je degradirala i štedne uloge ali i kredite. Oni koji štede plaćaju dugove onih koji žive od kredita. -Duško Radović
inflacija-degradirala-i-tedne-uloge-ali-i-kredite-oni-koji-tede-plaaju-dugove-onih-koji-ive-od-kredita
General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva. -Sun Tzu
general-koji-napreduje-bez-gramzivosti-za-slavom-i-koji-se-povlai-bez-straha-od-sramote-koji-samo-razmilja-kako-da-zatiti-svoju-zemlju-i-da-dobro-slui
Oni koji malo imaju steći će, koji mnogo imaju skrenuće s puta. -Lao Ce
oni-koji-malo-imaju-stei-e-koji-mnogo-imaju-skrenue-s-puta
Zaista veliki čovek se gnuša druženja sa pokvarenjacima. On u svom društvu traži ljude koji su mu moralno slični, znači poštene i nesebične ljude poput sebe. -Arčibald Rajs
zaista-veliki-ovek-se-gnua-druenja-pokvarenjacima-on-u-svom-drutvu-trai-ljude-koji-su-mu-moralno-sli-znai-potene-i-nesebine-ljude-poput-sebe
Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade. -Duško Radović
oni-koji-izdaju-i-tampaju-papirni-novac-mogli-bi-jedne-strane-svake-novanice-tampati-i-uputstva-za-upotrebu-mnogi-graani-imaju-para-ali-ne-znaju