Ono kad skočiš sa 39000m dočekaš se na noge,skineš kacigu i pitaš  Kakva mi je frizura  AstroFelix


ono-kad-skoi-39000m-doeka-se-na-nogeskine-kacigu-i-pita-kakva-mi-frizura-astrofelix
onokadskoči39000mdočekasenanogeskinekacigupitakakvamifrizuraastrofelixono kadkad skočišskočiš sasa 39000m39000m dočekašdočekaš sese nakacigu ii pitašpitaškakvakakva mimi jeje frizurafrizuraastrofelixono kad skočiškad skočiš saskočiš sa 39000msa 39000m dočekaš39000m dočekaš sedočekaš se nakacigu i pitaši pitašpitaš kakvakakva mikakva mi jemi je frizuraje frizurafrizura astrofelixono kad skočiš sakad skočiš sa 39000mskočiš sa 39000m dočekašsa 39000m dočekaš se39000m dočekaš se nakacigu i pitaši pitaš kakvapitaš kakva mikakva mi jekakva mi je frizurami je frizuraje frizura astrofelixono kad skočiš sa 39000mkad skočiš sa 39000m dočekašskočiš sa 39000m dočekaš sesa 39000m dočekaš se nakacigu i pitaš kakvai pitaš kakva mipitaš kakva mi jekakva mi je frizurakakva mi je frizurami je frizura astrofelix

Kakav tsunami!? Kakva 2012!? Kakva apokalipsa?! Ništa nije zastrašujuće kao Propušteni pozivi: Mama(56)
kakav-tsunami-kakva-2012-kakva-apokalipsa-ni-nije-zastraujue-kao-proputeni-pozivi-mama56
More je sve. Ono pokriva sedam desetina zemljine površine. Ono odiše čistoćom i zdravljem. Ono je beskrajna pustinja, gde čovek nikada nije usamljen, jer oseća da život ključa na sve strane. -Žil Vern
more-sve-ono-pokriva-sedam-desetina-zemljine-povrine-ono-odie-istoom-i-zdravljem-ono-beskrajna-pustinja-gde-ovek-nikada-nije-usamljen-jer-osea-da
Ono kad se bas, bas potrudis da nekom objasnis gde neka ulica i ono kad tele samo ode, a ti ostanes sam sa sobom i dalje da objasnjavas?
ono-kad-se-bas-bas-potrudis-da-nekom-objasnis-gde-neka-ulica-i-ono-kad-tele-samo-ode-a-ti-ostanes-sam-sobom-i-dalje-da-objasnjavas
Znas onaj osecaj kad ga vidis? Odseku ti se i ruke i noge, ne znas gde da gledas, u stomaku centrifuga, izgubis glas. E, ja znam. To je TAJ osecaj
znas-onaj-osecaj-kad-ga-vidis-odseku-ti-se-i-ruke-i-noge-ne-znas-gde-da-gledas-u-stomaku-centrifuga-izgubis-glas-e-ja-znam-to-taj-osecaj