Ono smo što neprekidno radimo. Stoga je moć kontrole našeg delovanja moć kontrole našeg karaktera, a moć kontrole našeg karaktera je moć kontrole našeg života.


ono-smo-to-neprekidno-radimo-stoga-mo-kontrole-naeg-delovanja-mo-kontrole-naeg-karaktera-a-mo-kontrole-naeg-karaktera-mo-kontrole-naeg-ivota
aristotelonosmotoneprekidnoradimostogamoćkontrolenaegdelovanjakarakterakarakteraživotaono smosmo štošto neprekidnoneprekidno radimostoga jeje moćmoć kontrolekontrole našegnašeg delovanjadelovanja moćmoć kontrolekontrole našegnašeg karakteramoć kontrolekontrole našegnašeg karakterakaraktera jeje moćmoć kontrolekontrole našegnašeg životaono smo štosmo što neprekidnošto neprekidno radimostoga je moćje moć kontrolemoć kontrole našegkontrole našeg delovanjanašeg delovanja moćdelovanja moć kontrolemoć kontrole našegkontrole našeg karakteraa moć kontrolemoć kontrole našegkontrole našeg karakteranašeg karaktera jekaraktera je moćje moć kontrolemoć kontrole našegkontrole našeg života

Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...
kada-viamo-uvek-ista-lica-na-kraju-ona-postaju-deo-naeg-ivota-a-kada-postanu-deo-naeg-ivota-onda-ele-i-da-nam-ga-izmene-i-ako-ne-bude-po-njihovom
Umetnost seksa je umetnost kontrolisanja gubljenja kontrole. -Paulo Koeljo
umetnost-seksa-umetnost-kontrolisanja-gubljenja-kontrole
Velike epohe našeg života su one kad se usuđujemo da svoje zlo prekrstimo u ono što je najbolje u nama. -Fridrih Niče
velike-epohe-naeg-ivota-su-one-kad-se-usuujemo-da-svoje-zlo-prekrstimo-u-ono-to-najbolje-u-nama
Ko god ima toliku moć da te ubedi da veruješ u apsurdno ima i moć da te ubedi u činjenje nepravde. -Volter
ko-god-ima-toliku-mo-da-te-ubedi-da-veruje-u-apsurdno-ima-i-mo-da-te-ubedi-u-injenje-nepravde
Bila si jedina koja je shvatila uzaludnost našeg života, sve druge bile su samo nezadovoljne…
bila-jedina-koja-shvatila-uzaludnost-naeg-ivota-sve-druge-bile-su-samo-nezadovoljne
Što više peska iscuri iz sata našeg života, jasnije možemo videti kroz njega. -Nikolo Makijaveli
to-vie-peska-iscuri-iz-sata-naeg-ivota-jasnije-moemo-videti-kroz-njega