Ono što je izraslo iz zemlje vraća se opet u zemlju, a ono što je niklo iz nebeskog semena, vraća se u nebo.


ono-to-izraslo-iz-zemlje-vraa-se-opet-u-zemlju-a-ono-to-niklo-iz-nebeskog-semena-vraa-se-u-nebo
euripidonotoizrasloizzemljevraćaseopetzemljuononiklonebeskogsemenaneboono štošto jeje izrasloizraslo iziz zemljezemlje vraćavraća sese opetopet uu zemljuono štošto jeje nikloniklo iziz nebeskognebeskog semenavraća sese uu neboono što ješto je izrasloje izraslo izizraslo iz zemljeiz zemlje vraćazemlje vraća sevraća se opetse opet uopet u zemljua ono štoono što ješto je nikloje niklo izniklo iz nebeskogiz nebeskog semenavraća se use u neboono što je izraslošto je izraslo izje izraslo iz zemljeizraslo iz zemlje vraćaiz zemlje vraća sezemlje vraća se opetvraća se opet use opet u zemljua ono što jeono što je niklošto je niklo izje niklo iz nebeskogniklo iz nebeskog semenavraća se u neboono što je izraslo izšto je izraslo iz zemljeje izraslo iz zemlje vraćaizraslo iz zemlje vraća seiz zemlje vraća se opetzemlje vraća se opet uvraća se opet u zemljua ono što je nikloono što je niklo izšto je niklo iz nebeskogje niklo iz nebeskog semena

Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo. -Ivo Andrić
ivot-nam-vraa-samo-ono-to-mi-drugima-dajemo
Sve ono što vi dajete životima drugih ljudi, vraća se u vaš život.
sve-ono-to-vi-dajete-ivotima-drugih-ljudi-vraa-se-u-va-ivot
Ko jednom okusi ono dobro u zlu, koje ne postoji, taj se kući teško vraća. -Poslovice korisnika
ko-jednom-okusi-ono-dobro-u-zlu-koje-ne-postoji-taj-se-kui-teko-vraa
Ono što je izgubljeno, ne može se vratiti. Treba znati prepoznati ono što će tek doći. -Paulo Koeljo
ono-to-izgubljeno-ne-moe-se-vratiti-treba-znati-prepoznati-ono-to-e-tek-doi