Ono što moramo uraditi je da sačuvamo nadu u životu. Jer bez nje ćemo potonuti.


ono-to-moramo-uraditi-da-uvamo-nadu-u-ivotu-jer-bez-nje-emo-potonuti
džon lenononotomoramouraditidasačuvamonaduživotujerbeznjećemopotonutiono štošto moramomoramo uraditiuraditi jeje dada sačuvamosačuvamo nadunadu uu životujer bezbez njenje ćemoćemo potonutiono što moramošto moramo uraditimoramo uraditi jeuraditi je daje da sačuvamoda sačuvamo nadusačuvamo nadu unadu u životujer bez njebez nje ćemonje ćemo potonutiono što moramo uraditišto moramo uraditi jemoramo uraditi je dauraditi je da sačuvamoje da sačuvamo naduda sačuvamo nadu usačuvamo nadu u životujer bez nje ćemobez nje ćemo potonutiono što moramo uraditi ješto moramo uraditi je damoramo uraditi je da sačuvamouraditi je da sačuvamo naduje da sačuvamo nadu uda sačuvamo nadu u životujer bez nje ćemo potonuti

Mi kao individue moramo pronaći naš spiritualni put. Mi moramo pronaći našu sopstvenu istinu – i to je bila moja borba kao mladog čovjeka – o čemu se zapravo radi u životu? Dugo mi je trebalo da spoznam da nema previše bitnih stvari u životu, ali ono što je bitno je, da mi jedni druge poštujemo, da održimo i zadržimo našu ljudskost, i naše zajedničko biti čovjek preko svih zastava i religija i svega onoga što one predstavljaju.Ali ako govorimo o napretku u životu, moramo da razumijemo da je ono što je Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .Um mora verovati da nešto može uraditi pre nego što to uradi. Fokusiraj se na pozitivne stvari bez obzira na probleme koji te okružuju.Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.Ono sto nam najviše nedostaje u životu, to je neko ko bi nas prisiljavao da činimo ono što možemo.