Ono što nas na vidljivoj ljepoti ushićuje, uvijek je samo ono nevidljivo.


ono-to-nas-na-vidljivoj-ljepoti-ushiuje-uvijek-samo-ono-nevidljivo
marie von ebner-eschenbachonotonasnavidljivojljepotiushićujeuvijeksamoononevidljivoono štošto nasnas nana vidljivojvidljivoj ljepotiljepoti ushićujeuvijek jeje samosamo onoono nevidljivoono što nasšto nas nanas na vidljivojna vidljivoj ljepotividljivoj ljepoti ushićujeuvijek je samoje samo onosamo ono nevidljivoono što nas našto nas na vidljivojnas na vidljivoj ljepotina vidljivoj ljepoti ushićujeuvijek je samo onoje samo ono nevidljivoono što nas na vidljivojšto nas na vidljivoj ljepotinas na vidljivoj ljepoti ushićujeuvijek je samo ono nevidljivo

Ono sto nam najviše nedostaje u životu, to je neko ko bi nas prisiljavao da činimo ono što možemo. -Tomas Edison
ono-sto-nam-najvie-nedostaje-u-ivotu-to-neko-ko-bi-nas-prisiljavao-da-inimo-ono-to-moemo
Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti. -Čarls Bukovski
ono-to-zlo-i-to-su-nas-uili-da-zlo-mogu-biti-sasvim-razliite-stvari-drutvo-nas-ui-da-su-odreene-stvari-zle-da-bi-nas-dralo-u-pokornosti
Ljudi najteže vide ono što je nevidljivo. Za takve stvari je potrebna ogromna mudrost očiju. -Miroslav Mika Antić
ljudi-najtee-vide-ono-to-nevidljivo-za-takve-stvari-potrebna-ogromna-mudrost-oiju