Ono što pustinju čini lepom je činjenica da negde krije izvor.


ono-to-pustinju-ini-lepom-injenica-da-negde-krije-izvor
antoan de sent egziperionotopustinjučinilepomčinjenicadanegdekrijeizvorono štošto pustinjupustinju činičini lepomlepom jeje činjenicačinjenica dada negdenegde krijekrije izvorono što pustinjušto pustinju činipustinju čini lepomčini lepom jelepom je činjenicaje činjenica dačinjenica da negdeda negde krijenegde krije izvorono što pustinju činišto pustinju čini lepompustinju čini lepom ječini lepom je činjenicalepom je činjenica daje činjenica da negdečinjenica da negde krijeda negde krije izvorono što pustinju čini lepomšto pustinju čini lepom jepustinju čini lepom je činjenicačini lepom je činjenica dalepom je činjenica da negdeje činjenica da negde kriječinjenica da negde krije izvor

Treba uvideti da su moralne vrednosti i delovanje ono što dušu čini lepom, te da je potrebno razvijati vrline.Nenasilje nije nešto za samo jedan broj odabranih, ono je nešto za sve nas. Ono je jedna vrsta načina života na osnovi respekta za svakog čovjeka i za okolinu. Ono je sredstvo kojim se mogu provesti socijalne i političke promjene i kojim se čovjek može suprotstaviti zlu, a da pri tom ne čini zlo. Ono je potpuno novi način razmišljanja.Više možete postići s lepom rečju i pištoljem nego samo s lepom rečju.iše možete postići s lepom rečju i pištoljem nego samo s lepom rečju.Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći – to je duže od jednog sata: To je relativnost.Kad čoek sedi jedan sat s lepom devojkom, to vam se čini kao minut. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći - to je duže od jednog sata: To je relativnost.