Ono što ste mogli čitati o mojim religioznim uvjerenjima je, naravno, laž. Laž koja se sustavno ponavlja ! Ja ne vjerujem u osobnog Boga, i to nikada nisam poricao, već sam to svima jasno stavio na znanje. Ako ima išta u meni što se može nazvati religioznim, to je onda bezgranično divljenje nad strukturom svijeta, toliko koliko nam to naša znanost može razotkriti.


ono-to-ste-mogli-itati-o-mojim-religioznim-uvjerenjima-naravno-la-koja-se-sustavno-ponavlja-ja-ne-vjerujem-u-osobnog-boga-i-to-nikada-nisam-poricao
albert ajnštajnonotostemogličitatimojimreligioznimuvjerenjimanaravnolažlažkojasesustavnoponavljajanevjerujemosobnogbogatonikadanisamporicaovećsamsvimajasnostavionaznanjeakoimaitamenimoženazvatireligioznimondabezgraničnodivljenjenadstrukturomsvijetatolikokolikonamnaaznanostrazotkritiono štošto steste moglimogli čitatičitati oo mojimmojim religioznimreligioznim uvjerenjimauvjerenjima jelaž kojakoja sese sustavnosustavno ponavljaponavljajaja nene vjerujemvjerujem uu osobnogosobnog boganikada nisamnisam poricaoveć samsvima jasnojasno staviostavio nana znanjeako imaima ištaišta uu menimeni štošto sese možemože nazvatinazvati religioznimje ondaonda bezgraničnobezgranično divljenjedivljenje nadnad strukturomstrukturom svijetatoliko kolikokoliko namnaša znanostznanost možemože razotkritiono što stešto ste mogliste mogli čitatimogli čitati očitati o mojimo mojim religioznimmojim religioznim uvjerenjimareligioznim uvjerenjima jelaž koja sekoja se sustavnose sustavno ponavljasustavno ponavljaja neja ne vjerujemne vjerujem uvjerujem u osobnogu osobnog bogai to nikadanikada nisam poricaosam to svimasvima jasno staviojasno stavio nastavio na znanjeako ima ištaima išta uišta u meniu meni štomeni što sešto se možese može nazvatimože nazvati religioznimje onda bezgraničnoonda bezgranično divljenjebezgranično divljenje naddivljenje nad strukturomnad strukturom svijetatoliko koliko namnam to našanaša znanost možeznanost može razotkriti

Neka misle šta hoće. Ako im je stalo toliko da se bave sa onim što ja radim, onda sam već bolja od njih. -Merilin Monro
neka-misle-hoe-ako-im-stalo-toliko-da-se-bave-onim-to-ja-radim-onda-sam-ve-bolja-od-njih
Ako te ikad izgubim, obećaj mi jedno. Nećeš se dati nekom šarlatanu što te ne zaslužuje. Pogotovo ne radi to meni u inat. Ako već poželiš terati inat, onda meni u inat budi srećna. -Đorđe Balašević
ako-te-ikad-izgubim-obeaj-mi-jedno-nee-se-dati-nekom-arlatanu-to-te-ne-zasluuje-pogotovo-ne-radi-to-meni-u-inat-ako-ve-poeli-terati-inat-onda-meni-u
Ono što jedan pisac može da stvori sam u svoja četiri zida, nijedna vlast ne može lako da uništi. -Salman Rušdi
ono-to-jedan-pisac-moe-da-stvori-sam-u-svoja-etiri-zida-nijedna-vlast-ne-moe-lako-da-uniti
Ako ste videli dno moje duše, onda ste u potpunosti razumeli izvor moje čežnje i – sažaljenja. Iako je otvoreno svima, prozirno jezero ima nepoznate dubine koje ni ronioci ne poznaju. -Hans Kristijan Andersen
ako-ste-videli-dno-moje-e-onda-ste-u-potpunosti-razumeli-izvor-moje-enje-i-aljenja-iako-otvoreno-svima-prozirno-jezero-ima-nepoznate-dubine-koje