Ono što svako o sebi samom misli, određuje njegovu sudbinu.


ono-to-svako-o-sebi-samom-misli-odreuje-njegovu-sudbinu
mark tvenonotosvakosebisamommisliodređujenjegovusudbinuono štošto svakosvako oo sebisebi samomsamom misliodređuje njegovunjegovu sudbinuono što svakošto svako osvako o sebio sebi samomsebi samom misliodređuje njegovu sudbinuono što svako ošto svako o sebisvako o sebi samomo sebi samom misliono što svako o sebišto svako o sebi samomsvako o sebi samom misli

Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao. -Monteskje
ovisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koji-sam-sebi-prouzrokovao
Ono što nas najneposrednije usrećuje je vedrina uma. Ova osobina je sama sebi nagrada. Zato bi razvijanje vedrine u sebi valjalo staviti ispred svih težnji! -Artur Šopenhauer
ono-to-nas-najneposrednije-usreuje-vedrina-uma-ova-osobina-sama-sebi-nagrada-zato-bi-razvijanje-vedrine-u-sebi-valjalo-staviti-ispred-svih-tenji
Pre nego što samom sebi utvrdiš dijagnozu depresije ili niskog samopouzdanja, proveri da nisi prosto okružen seronjama… :D
pre-nego-to-samom-sebi-utvrdi-dijagnozu-depresije-ili-niskog-samopouzdanja-proveri-da-nisi-prosto-okru-seronjama-d
Zavisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koje je sam prouzrokovao. -Monteskje
zavisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koje-sam-prouzrokovao
Za svakog je dobrog najbolje biti mera samom sebi, ali lošem je to najgore. -Homer
za-svakog-dobrog-najbolje-biti-mera-samom-sebi-ali-loem-to-najgore