Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti.


ono-to-zlo-i-to-su-nas-uili-da-zlo-mogu-biti-sasvim-razliite-stvari-drutvo-nas-ui-da-su-odreene-stvari-zle-da-bi-nas-dralo-u-pokornosti
Čarls bukovskionotozlosunasučilidazlomogubitisasvimrazličitestvaridrutvoučiodređenestvarizlebidržalopokornostiono štošto jeje zlozlo ii štošto susu nasnas učiliučili dada jeje zlomogu bitibiti sasvimsasvim različiterazličite stvaridruštvo nasnas učiuči dada susu određeneodređene stvaristvari zlezle dada bibi nasnas držalodržalo uu pokornostiono što ješto je zloje zlo izlo i štoi što sušto su nassu nas učilinas učili daučili da jeda je zlomogu biti sasvimbiti sasvim različitesasvim različite stvaridruštvo nas učinas uči dauči da suda su određenesu određene stvariodređene stvari zlestvari zle dazle da bida bi nasbi nas držalonas držalo udržalo u pokornosti

Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. -Otac Tadej
ne-smetaju-nama-drugi-smetamo-samima-sebi-mi-mislimo-da-zlo-napolju-da-krui-oko-nas-ali-ako-mi-ne-bismo-imali-zlo-u-sebi-ono-se-ne-bi-moglo-zakaiti
Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih. -Karl Gustav Jung
sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih