Onog trenutka kada žena postane jednaka muškarcu ona postaje njegova nadređena.


onog-trenutka-kada-ena-postane-jednaka-mukarcu-ona-postaje-njegova-nadreena
sokratonogtrenutkakadaženapostanejednakamukarcuonapostajenjegovanadređenaonog trenutkatrenutka kadakada ženažena postanepostane jednakajednaka muškarcumuškarcu onaona postajepostaje njegovanjegova nadređenaonog trenutka kadatrenutka kada ženakada žena postanežena postane jednakapostane jednaka muškarcujednaka muškarcu onamuškarcu ona postajeona postaje njegovapostaje njegova nadređenaonog trenutka kada ženatrenutka kada žena postanekada žena postane jednakažena postane jednaka muškarcupostane jednaka muškarcu onajednaka muškarcu ona postajemuškarcu ona postaje njegovaona postaje njegova nadređenaonog trenutka kada žena postanetrenutka kada žena postane jednakakada žena postane jednaka muškarcužena postane jednaka muškarcu onapostane jednaka muškarcu ona postajejednaka muškarcu ona postaje njegovamuškarcu ona postaje njegova nadređena

Jednom, kada žena oprosti muškarcu, više ne sme ponovo podgrevati njegove grehe za doručak.Ko prvi devojci, njegova devojka. Ko poslednji devojci, njegova žena.Iskusna žena vidi i ono što je muškarcu zauvek skriveno.Iskusna žena vidi i ono što je muškarcu zauvjek skriveno.Čar prve ljubavi je u našem neznanju da ona može svakog trenutka prestati.Žena će oprostiti muškarcu i najteže poroke, ali žena ne prašta drugoj ženi ni njene najveće vrline.