Onome ko ima vere, objašnjenje nije potrebno. Onome ko nema vere, objašnjenje nije moguće.


onome-ko-ima-vere-objanjenje-nije-potrebno-onome-ko-nema-vere-objanjenje-nije-mogue
toma akvinskionomekoimavereobjanjenjenijepotrebnonemamogućeonome koko imaima vereobjašnjenje nijenije potrebnoonome koko nemanema vereobjašnjenje nijenije mogućeonome ko imako ima vereobjašnjenje nije potrebnoonome ko nemako nema vereobjašnjenje nije mogućeonome ko ima vereonome ko nema vere

Ko se istoku i zapadu klanja, taj nema nijedne vere. -Narodne poslovice
ko-se-istoku-i-zapadu-klanja-taj-nema-nijedne-vere
Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima. -Erih From
samo-osoba-koja-ima-vere-u-sebe-u-stanju-da-bude-verna-drugima
Priznajem da je istorija puna priča o verskim ratovima. Ali, pri tom treba imati jedno na umu: te ratove nije izazvalo mnoštvo vera, već nesnošljivost one vere koja je sebe smatrala vladajućom. -Monteskje
priznajem-da-istorija-puna-pria-o-verskim-ratovima-ali-pri-tom-treba-imati-jedno-na-umu-te-ratove-nije-izazvalo-mnotvo-vera-ve-nesnoljivost-one-vere
Onome ko bi o nama sudio prema našim knjigama moglo bi se učiniti da je preljub jedna od najčešćih preokupacija Zapadnjaka. Šta bi se dogodilo s našom književnošću da nema preljuba? Ona živi od krize braka.
onome-ko-bi-o-nama-sudio-prema-naim-knjigama-moglo-bi-se-uiniti-da-preljub-jedna-od-najeih-preokupacija-zapadnjaka-bi-se-dogodilo-s-naom-knjievnou