Onome koji leži u jarku ne pomaže onaj koji mu sa tornja pruža ruku.


onome-koji-i-u-jarku-ne-pomae-onaj-koji-mu-tornja-prua-ruku
nemačka poslovicaonomekojiležijarkunepomažeonajmutornjapružarukuonome kojikoji ležileži uu jarkujarku nene pomažepomaže onajonaj kojikoji mumu sasa tornjatornja pružapruža rukuonome koji ležikoji leži uleži u jarkuu jarku nejarku ne pomažene pomaže onajpomaže onaj kojionaj koji mukoji mu samu sa tornjasa tornja pružatornja pruža rukuonome koji leži ukoji leži u jarkuleži u jarku neu jarku ne pomažejarku ne pomaže onajne pomaže onaj kojipomaže onaj koji muonaj koji mu sakoji mu sa tornjamu sa tornja pružasa tornja pruža rukuonome koji leži u jarkukoji leži u jarku neleži u jarku ne pomažeu jarku ne pomaže onajjarku ne pomaže onaj kojine pomaže onaj koji mupomaže onaj koji mu saonaj koji mu sa tornjakoji mu sa tornja pružamu sa tornja pruža ruku

Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže. -Danske poslovice
veu-zahvalnost-zasluuje-onaj-koji-oveku-pomogne-da-ne-padne-nego-onaj-koji-ga-podie
Nadahnut vladar je onaj koji puno promišlja. Dobar general je onaj koji je jako oprezan. -Sun Tzu
nadahnut-vladar-onaj-koji-puno-promilja-dobar-general-onaj-koji-jako-oprezan
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina