Onome koji umije da čeka, s vremenom sve dolazi.


onome-koji-umije-da-eka-s-vremenom-sve-dolazi
francuske posloviceonomekojiumijedačekavremenomsvedolazionome kojikoji umijeumije dada čekas vremenomvremenom svesve dolazionome koji umijekoji umije daumije da čekas vremenom svevremenom sve dolazionome koji umije dakoji umije da čekas vremenom sve dolazionome koji umije da čeka

Mnogo ljudi ne brine oko svog novca sve dok ne nestane, a drugi isto to rade – sa svojim vremenom. -Gete
mnogo-ljudi-ne-brine-oko-svog-novca-sve-dok-ne-nestane-a-drugi-isto-to-rade-svojim-vremenom
Onome ko ima vere, objašnjenje nije potrebno. Onome ko nema vere, objašnjenje nije moguće. -Toma Akvinski
onome-ko-ima-vere-objanjenje-nije-potrebno-onome-ko-nema-vere-objanjenje-nije-mogue