Opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka.


opasni-mogu-biti-ljudi-koji-zbog-svoje-ogranienosti-neogranieno-veruju-u-svoju-pamet-i-pronicljivost-i-u-nost-svakog-svog-suda-i-zakljuka
ivo andrićopasnimogubitiljudikojizbogsvojeograničenostineograničenoverujusvojupametpronicljivosttačnostsvakogsvogsudazaključkaopasni mogumogu bitibiti ljudiljudi kojikoji zbogzbog svojesvoje ograničenostiograničenosti neograničenoneograničeno verujuveruju uu svojusvoju pametpamet ii pronicljivostpronicljivost iu tačnosttačnost svakogsvakog svogsvog sudasuda ii zaključkaopasni mogu bitimogu biti ljudibiti ljudi kojiljudi koji zbogkoji zbog svojezbog svoje ograničenostisvoje ograničenosti neograničenoograničenosti neograničeno verujuneograničeno veruju uveruju u svojuu svoju pametsvoju pamet ipamet i pronicljivosti pronicljivost ipronicljivost i ui u tačnostu tačnost svakogtačnost svakog svogsvakog svog sudasvog suda isuda i zaključkaopasni mogu biti ljudimogu biti ljudi kojibiti ljudi koji zbogljudi koji zbog svojekoji zbog svoje ograničenostizbog svoje ograničenosti neograničenosvoje ograničenosti neograničeno verujuograničenosti neograničeno veruju uneograničeno veruju u svojuveruju u svoju pametu svoju pamet isvoju pamet i pronicljivostpamet i pronicljivost ii pronicljivost i upronicljivost i u tačnosti u tačnost svakogu tačnost svakog svogtačnost svakog svog sudasvakog svog suda isvog suda i zaključkaopasni mogu biti ljudi kojimogu biti ljudi koji zbogbiti ljudi koji zbog svojeljudi koji zbog svoje ograničenostikoji zbog svoje ograničenosti neograničenozbog svoje ograničenosti neograničeno verujusvoje ograničenosti neograničeno veruju uograničenosti neograničeno veruju u svojuneograničeno veruju u svoju pametveruju u svoju pamet iu svoju pamet i pronicljivostsvoju pamet i pronicljivost ipamet i pronicljivost i ui pronicljivost i u tačnostpronicljivost i u tačnost svakogi u tačnost svakog svogu tačnost svakog svog sudatačnost svakog svog suda isvakog svog suda i zaključka

Kako štetni i po društvo i pojedinca opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka. -Ivo Andric
kako-tetni-i-po-drutvo-i-pojedinca-opasni-mogu-biti-ljudi-koji-zbog-svoje-ogranienosti-neogranieno-veruju-u-svoju-pamet-i-pronicljivost-i-u-nost
Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju. -Albert Ajnštajn
svet-opasno-mesto-za-ivot-ne-zbog-ljudi-koji-su-zli-ve-zbog-dobrih-ljudi-koji-ne-preduzimaju
Humoristi su ljudi koji nasmijavaju druge dok pod maskom svog smijeha često skrivaju svoje tužno lice. -Čehov
humoristi-su-ljudi-koji-nasmijavaju-druge-dok-pod-maskom-svog-smijeha-esto-skrivaju-svoje-no-lice
Izvlačim iz apsurda tri zaključka: svoj revolt, svoju slobodu i svoju strast. Samom igrom svijesti pretvaram u životno pravilo ono što je poziv na smrt, tako odbacujem samoubistvo. -Albert Kami
izvlaim-iz-apsurda-tri-zakljuka-svoj-revolt-svoju-slobodu-i-svoju-strast-samom-igrom-svijesti-pretvaram-u-ivotno-pravilo-ono-to-poziv-na-smrt-tako