Opasno je da budete iskreni ako niste i glupi.


opasno-da-budete-iskreni-ako-niste-i-glupi
bernard shawopasnodabudeteiskreniakonisteglupiopasno jeje dada budetebudete iskreniiskreni akoako nisteniste ii glupiopasno je daje da budeteda budete iskrenibudete iskreni akoiskreni ako nisteako niste iniste i glupiopasno je da budeteje da budete iskrenida budete iskreni akobudete iskreni ako nisteiskreni ako niste iako niste i glupiopasno je da budete iskrenije da budete iskreni akoda budete iskreni ako nistebudete iskreni ako niste iiskreni ako niste i glupi

Imajte smjelosti da budete drugačiji, ali naučite da to budete ne skrećući pažnju na sebe. -Paulo Koeljo
imajte-smjelosti-da-budete-drugaiji-ali-nauite-da-to-budete-ne-skreui-panju-na-sebe
Nema neke koristi od sletanja na Mars ako smo glupi. -Rej Bredberi
nema-neke-koristi-od-sletanja-na-mars-ako-smo-glupi
Nikad nećete biti sretni ako nastavite istraživati od čega se sreća sastoji. Nikad nećete živjeti ako budete tražili smisao života. -Odabrane poslovice
nikad-neete-biti-sretni-ako-nastavite-istraivati-od-ega-se-srea-sastoji-nikad-neete-ivjeti-ako-budete-traili-smisao-ivota
…ako niste zadovoljni sobom…idite u predsoblje…
ako-niste-zadovoljni-sobomidite-u-predsoblje
Jebes ljubav ako se niste brisali iz prijatelja! :)
jebes-ljubav-ako-se-niste-brisali-iz-prijatelja
Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim. -Jovan Dučić
nije-alost-to-esto-ravi-i-glupi-ljudi-ipak-dobro-ive-alost-samo-kad-glupi-i-zli-ljudi-otmu-mesta-pametnim-i-estitim