opet jedes ?? da, rekli mi da sam debela, pa hocu jos vise da se udebljam hehe


opet-jedes-da-rekli-mi-da-sam-debela-pa-hocu-jos-vise-da-se-udebljam-hehe
opetjedesdareklimidasamdebelapahocujosviseseudebljamheheopet jedesjedesdarekli mimi dada samsam debelapa hocuhocu josjos visevise dada sese udebljamudebljam heheopet jedesrekli mi dami da samda sam debelapa hocu joshocu jos visejos vise davise da seda se udebljamse udebljam heherekli mi da sammi da sam debelapa hocu jos visehocu jos vise dajos vise da sevise da se udebljamda se udebljam heherekli mi da sam debelapa hocu jos vise dahocu jos vise da sejos vise da se udebljamvise da se udebljam hehe

Hocu 40 stepeni, hocu SUNCE, hocu MORE, hocu KOKTELE, hocu SLADOLED, hocu da se budim u 12 sati, hocu da budem ceo dan napolju, hocu PRSKANJE, hocu KUPACI… ...
hocu-40-stepeni-hocu-sunce-hocu-more-hocu-koktele-hocu-sladoled-hocu-da-se-budim-u-12-sati-hocu-da-budem-ceo-dan-napolju-hocu-prskanje-hocu-kupaci
Doktore, za moju kilažu koliko moram biti visoka?! – Negde oko 4 metra. – Eto, moj problem je što sam niska, a svi zapeli debela, pa debela…  ...
doktore-za-moju-kilau-koliko-moram-biti-visoka-negde-oko-4-metra-eto-moj-problem-to-sam-niska-a-svi-zapeli-debela-pa-debela
jedes jedes jedes :govna:D
jedes-jedes-jedes-govnad
Muskarac nije muskarac bez zene. A jos manji je sa vise zena!
muskarac-nije-muskarac-bez-zene-a-jos-manji-vise-zena
Dodju. Odu. Vrate se: Kazu da nikada vise nece otici i opet odu!! :'(
dodju-odu-vrate-se-kazu-da-nikada-vise-nece-otici-i-opet-odu
nisam ja debela, ja sam komad i pol
nisam-ja-debela-ja-sam-komad-i-pol