Opet molim ove poslasticare po fejsu da ne kace slike i recepte za torte i kolace, pokusavam da smrsam. Hvala!


opet-molim-ove-poslasticare-po-fejsu-da-ne-kace-slike-i-recepte-za-torte-i-kolace-pokusavam-da-smrsam-hvala
opetmolimoveposlasticarepofejsudanekaceslikereceptezatortekolacepokusavamsmrsamhvalaopet molimmolim oveove poslasticareposlasticare popo fejsufejsu dada nene kacekace slikeslike ii recepterecepte zaza tortetorte ii kolacepokusavam dada smrsamopet molim ovemolim ove poslasticareove poslasticare poposlasticare po fejsupo fejsu dafejsu da neda ne kacene kace slikekace slike islike i receptei recepte zarecepte za torteza torte itorte i kolacepokusavam da smrsamopet molim ove poslasticaremolim ove poslasticare poove poslasticare po fejsuposlasticare po fejsu dapo fejsu da nefejsu da ne kaceda ne kace slikene kace slike ikace slike i recepteslike i recepte zai recepte za torterecepte za torte iza torte i kolaceopet molim ove poslasticare pomolim ove poslasticare po fejsuove poslasticare po fejsu daposlasticare po fejsu da nepo fejsu da ne kacefejsu da ne kace slikeda ne kace slike ine kace slike i receptekace slike i recepte zaslike i recepte za tortei recepte za torte irecepte za torte i kolace

Hvala Milka :*Ne molim se jer ne želim da dosađujem Bogu.Nemoj pricati vise molim te, zlostavljas mi psihu… :DNemoj pricati vise molim te, zlostavljas mi psihu….:DHvala ti za sva ćutanja, s kojima je rečeno sve …I neka mi to ne uzme nebo za zlo, al' ti si jedino čemu se molim.