Optuživati – to je onaj sistem kojim se žene brane kad nisu u pravu.


optuivati-to-onaj-sistem-kojim-se-ene-brane-kad-nisu-u-pravu
dino segreoptuživatitoonajsistemkojimseženebranekadnisupravuoptuživati –je onajonaj sistemsistem kojimkojim sese ženežene branebrane kadkad nisunisu uu pravu– to jeje onaj sistemonaj sistem kojimsistem kojim sekojim se ženese žene branežene brane kadbrane kad nisukad nisu unisu u pravuoptuživati – to je– to je onajje onaj sistem kojimonaj sistem kojim sesistem kojim se ženekojim se žene branese žene brane kadžene brane kad nisubrane kad nisu ukad nisu u pravuoptuživati – to je onaj– to je onaj sistemje onaj sistem kojim seonaj sistem kojim se ženesistem kojim se žene branekojim se žene brane kadse žene brane kad nisužene brane kad nisu ubrane kad nisu u pravu

Ne treba učiti žene da se brane od silovatelja, treba učiti muškarce da ne siluju žene. -Kurt Kobejn
ne-treba-uiti-ene-da-se-brane-od-silovatelja-treba-uiti-mukarce-da-ne-siluju-ene
Žene nisu nikad tako jake kao onaj put kad se naoružavaju vlastitim slabostima. -Daniel Defoe
ene-nisu-nikad-tako-jake-kao-onaj-put-kad-se-naoruavaju-vlastitim-slabostima
Psovke su argumenti onih koji nisu u pravu. -Žan Žak Ruso
psovke-su-argumenti-onih-koji-nisu-u-pravu
Otpor sa kojim se fizički borite u teretani i otpor sa kojim se borite kroz život su ono što čini jake ličnosti jakim. -Arnold Švarceneger
otpor-kojim-se-fiziki-borite-u-teretani-i-otpor-kojim-se-borite-kroz-ivot-su-ono-to-ini-jake-linosti-jakim