Orao može celo nebo da preleti, plemenitom čoveku cela Zemlja otadžbina jeste.


orao-moe-celo-nebo-da-preleti-plemenitom-oveku-zemlja-otadbina-jeste
euripidoraomožecelonebodapreletiplemenitomčovekuzemljaotadžbinajesteorao možemože celocelo nebonebo dada preletiplemenitom čovekučoveku celacela zemljazemlja otadžbinaotadžbina jesteorao može celomože celo nebocelo nebo danebo da preletiplemenitom čoveku celačoveku cela zemljacela zemlja otadžbinazemlja otadžbina jesteorao može celo nebomože celo nebo dacelo nebo da preletiplemenitom čoveku cela zemljačoveku cela zemlja otadžbinacela zemlja otadžbina jesteorao može celo nebo damože celo nebo da preletiplemenitom čoveku cela zemlja otadžbinačoveku cela zemlja otadžbina jeste

Najbolja stvar na ovom svetu, koja može čoveku da se dogodi, jeste da se rodi srećan. -Mark Tven
najbolja-stvar-na-ovom-svetu-koja-moe-oveku-da-se-dogodi-jeste-da-se-rodi-srean
Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
Tačno, Zemlja je kolevka čovečanstva, ali čovek ne može zauvek ostati u kolevci. Sunčev sistem će biti naše zabavište. -Konstantin Ciolkovski
tano-zemlja-kolevka-oveanstva-ali-ovek-ne-moe-zauvek-ostati-u-kolevci-sunev-sistem-e-biti-nae-zabavite
Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom. -Tomas Džeferson
ni-ne-moe-spreiti-oveka-ispravnim-mentalnim-stavom-da-postigne-svoj-cilj-i-na-ovom-svetu-ne-moe-pomoi-oveku-krivim-stavom