Organizovani kriminal u Americi zaradi preko četrdeset milijardi dolara godišnje i ne troši puno na kancelarijski material.


organizovani-kriminal-u-americi-zaradi-preko-etrdeset-milijardi-dolara-godinje-i-ne-troi-puno-na-kancelarijski-material
vudi alenorganizovanikriminalamericizaradiprekočetrdesetmilijardidolaragodinjenetroipunonakancelarijskimaterialorganizovani kriminalkriminal uu americiamerici zaradizaradi prekopreko četrdesetčetrdeset milijardimilijardi dolaradolara godišnjegodišnje ii nene trošitroši punopuno nana kancelarijskikancelarijski materialorganizovani kriminal ukriminal u americiu americi zaradiamerici zaradi prekozaradi preko četrdesetpreko četrdeset milijardičetrdeset milijardi dolaramilijardi dolara godišnjedolara godišnje igodišnje i nei ne trošine troši punotroši puno napuno na kancelarijskina kancelarijski materialorganizovani kriminal u americikriminal u americi zaradiu americi zaradi prekoamerici zaradi preko četrdesetzaradi preko četrdeset milijardipreko četrdeset milijardi dolaračetrdeset milijardi dolara godišnjemilijardi dolara godišnje idolara godišnje i negodišnje i ne trošii ne troši punone troši puno natroši puno na kancelarijskipuno na kancelarijski materialorganizovani kriminal u americi zaradikriminal u americi zaradi prekou americi zaradi preko četrdesetamerici zaradi preko četrdeset milijardizaradi preko četrdeset milijardi dolarapreko četrdeset milijardi dolara godišnječetrdeset milijardi dolara godišnje imilijardi dolara godišnje i nedolara godišnje i ne trošigodišnje i ne troši punoi ne troši puno nane troši puno na kancelarijskitroši puno na kancelarijski material

30 miliona dolara potrošeno na neki film; moglo se puno pametnije iskoristiti kao npr. za osvajanje neke manje države! -Klint Istvud
30-miliona-dolara-potroeno-na-neki-film-moglo-se-puno-pametnije-iskoristiti-kao-npr-za-osvajanje-neke-manje-drave
Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv.Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered.Ko je iskren preko mere, deluje okrutno. -Konfučije
ko-uljudan-preko-mere-postaje-dosadanko-oprezan-preko-mere-izgleda-plaljivko-odvaan-preko-mere-uzrokuje-neredko-iskren-preko-mere-deluje-okrutno
Onaj ko puno zapitkuje će i puno naučiti, a samim tim i puno steći. -Fransis Bejkon
onaj-ko-puno-zapitkuje-e-i-puno-nauiti-a-samim-tim-i-puno-stei
Svetost ne znači puno znati ili puno razmatrati; velika tajna svetosti znači puno ljubiti. -Toma Akvinski
svetost-ne-znai-puno-znati-ili-puno-razmatrati-velika-tajna-svetosti-znai-puno-ljubiti
Ja svakog dana vršim kriminal – ubijam vreme! ;)
ja-svakog-dana-vrim-kriminal-ubijam-vreme
Postoji samo jedan način da se zaradi u pisanju, a to je da se udate za ćerku izdavača. -Džordž Orvel
postoji-samo-jedan-nain-da-se-zaradi-u-pisanju-a-to-da-se-udate-za-erku-izdavaa