Osama i tišina prvi su preduvjet da se nešto stvori.


osama-i-tiina-prvi-su-preduvjet-da-se-neto-stvori
meša selimovićosamatiinaprvisupreduvjetdasenetostvoriosama ii tišinatišina prviprvi susu preduvjetpreduvjet dada sese neštonešto stvoriosama i tišinai tišina prvitišina prvi suprvi su preduvjetsu preduvjet dapreduvjet da seda se neštose nešto stvoriosama i tišina prvii tišina prvi sutišina prvi su preduvjetprvi su preduvjet dasu preduvjet da sepreduvjet da se neštoda se nešto stvoriosama i tišina prvi sui tišina prvi su preduvjettišina prvi su preduvjet daprvi su preduvjet da sesu preduvjet da se neštopreduvjet da se nešto stvori

Kad ti izmisli više puta izgovor kad treba da se vidite, onda nemaš tu šta više da tražiš, jer vreme se lako stvori ako se nešto baš želi.
kad-ti-izmisli-vie-puta-izgovor-kad-treba-da-se-vidite-onda-nema-vie-da-trai-jer-vreme-se-lako-stvori-ako-se-neto-ba-eli
Biti nezavistan od mišljenja javnosti je prvi korak da postignemo nešto veliko. -Hegel
biti-nezavistan-od-miljenja-javnosti-prvi-korak-da-postignemo-neto-veliko
Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga. -Kventin Tarantino
bio-sam-pomalo-uzbu-kada-sam-iao-u-zatvor-po-prvi-put-te-sam-nauio-i-neto-izvrsnih-dijaloga