osjećaj kad znas da nisi u pravu a i dalje teras po svom


osjeaj-kad-znas-da-nisi-u-pravu-a-i-dalje-teras-po-svom
osjećajkadznasdanisipravudaljeterasposvomosjećaj kadkad znasznas dada nisinisi uu pravui daljedalje terasteras popo svomosjećaj kad znaskad znas daznas da nisida nisi unisi u pravupravu a ia i daljei dalje terasdalje teras poteras po svomosjećaj kad znas dakad znas da nisiznas da nisi uda nisi u pravuu pravu a ipravu a i daljea i dalje terasi dalje teras podalje teras po svomosjećaj kad znas da nisikad znas da nisi uznas da nisi u pravunisi u pravu a iu pravu a i daljepravu a i dalje terasa i dalje teras poi dalje teras po svom

Najlepsa poezija je trenutak kad nisi svestan pesme. I najlepsi je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš. -Miroslav Mika Antić
najlepsa-poezija-trenutak-kad-nisi-svestan-pesme-i-najlepsi-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
Koliko ja razumem, najveća poezija je trenutak kad nisi svesan pesme. I najveći je život kad nisi svesan da živiš, nego misliš da sanjaš. -Miroslav Mika Antić
koliko-ja-razumem-najvea-poezija-trenutak-kad-nisi-svesan-pesme-i-najvei-ivot-kad-nisi-svesan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
Onaj osecaj kada izvadis mobilni iz dzepa vidis koliko je sati, vratis telefon u dzep a i dalje ne znas koliko je sati… xD
onaj-osecaj-kada-izvadis-mobilni-iz-dzepa-vidis-koliko-sati-vratis-telefon-u-dzep-a-i-dalje-ne-znas-koliko-sati-xd
Onaj osjećaj kad ti neko nedostaje :/
onaj-osjeaj-kad-ti-neko-nedostaje
Zasto joj nisi dozvolio da te voli´tEk bi tada osjetio pravu ljubav..Mislio si dijete JE,ali ´NISI ZNAO daa Dijete zna najbolje voljeti..
zasto-joj-nisi-dozvolio-da-te-volitek-bi-tada-osjetio-pravu-ljubavmislio-dijete-jeali-nisi-znao-daa-dijete-zna-najbolje-voljeti
Onaj osecaj kad znas da si pogresila ….
onaj-osecaj-kad-znas-da-pogresila