Osmehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, verovao da u životu nema samo pobeda i poraza, da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i reč i ljubav, i prijateljstvo, i običan život, koji mnogo zavisi samo od nas.


osmehom-se-namirivao-za-gubitke-stvorio-svoje-unutranje-bogatstvo-verovao-da-u-ivotu-nema-samo-pobeda-i-poraza-da-postoji-i-disanje-i-gledanje-i
meša selimovićosmehomsenamirivaozagubitkestvoriosvojeunutranjebogatstvoverovaodaživotunemasamopobedaporazapostojidisanjegledanjesluanjerečljubavprijateljstvoobičanživotkojimnogozavisiodnasosmehom sese namirivaonamirivao zaza gubitkestvorio svojesvoje unutrašnjeunutrašnje bogatstvoverovao dada uu životuživotu nemanema samosamo pobedapobeda ii porazada postojipostoji ii disanjei gledanjei slušanjei rečreč ii ljubavi prijateljstvoi običanobičan životkoji mnogomnogo zavisizavisi samosamo odod nasosmehom se namirivaose namirivao zanamirivao za gubitkestvorio svoje unutrašnjesvoje unutrašnje bogatstvoverovao da uda u životuu životu nemaživotu nema samonema samo pobedasamo pobeda ipobeda i porazada postoji ipostoji i disanjei reč ireč i ljubavi običan životkoji mnogo zavisimnogo zavisi samozavisi samo odsamo od nas

Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas. -Ivo Andric
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-te-dogaaje-podnijeti-u-dobroj-mjeri-zavisi-od-nas
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. -Ivo Andrić
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba
Ni Bog nam nije verovao tih dana. Ni priroda. Ni ljudi. Verovala je samo naša ogromna ljubav. Verovala je samo tvoja ruka u mojoj ruci. -Miroslav Mika Antić
ni-bog-nam-nije-verovao-tih-dana-ni-priroda-ni-ljudi-verovala-samo-naa-ogromna-ljubav-verovala-samo-tvoja-ruka-u-mojoj-ruci
Postoji mnogo dobrih filmova koji su osvojili Oskara, ali isto tako postoji mnogo dobrih filmova koji nisu. Tvoje je samo da radiš najbolje što možeš. -Klint Istvud
postoji-mnogo-dobrih-filmova-koji-su-osvojili-oskara-ali-isto-tako-postoji-mnogo-dobrih-filmova-koji-nisu-tvoje-samo-da-radi-najbolje-to-moe