Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo.


osoba-koja-nije-nikada-pogreila-u-stvari-nije-nikada-pokuala-uraditi-neto-novo
albert ajnštajnosobakojanijenikadapogreilastvaripokualauraditinetonovoosoba kojakoja nijenije nikadanikada pogrešilapogrešila uu stvaristvari nijenije nikadanikada pokušalapokušala uraditiuraditi neštonešto novoosoba koja nijekoja nije nikadanije nikada pogrešilanikada pogrešila upogrešila u stvariu stvari nijestvari nije nikadanije nikada pokušalanikada pokušala uraditipokušala uraditi neštouraditi nešto novoosoba koja nije nikadakoja nije nikada pogrešilanije nikada pogrešila unikada pogrešila u stvaripogrešila u stvari nijeu stvari nije nikadastvari nije nikada pokušalanije nikada pokušala uraditinikada pokušala uraditi neštopokušala uraditi nešto novoosoba koja nije nikada pogrešilakoja nije nikada pogrešila unije nikada pogrešila u stvarinikada pogrešila u stvari nijepogrešila u stvari nije nikadau stvari nije nikada pokušalastvari nije nikada pokušala uraditinije nikada pokušala uraditi neštonikada pokušala uraditi nešto novo

Uspeh nikada nije konačan, neuspeh nikada nije fatalan. Hrabrost je ono što se računa. -Džon Vuden
uspeh-nikada-nije-konaan-neuspeh-nikada-nije-fatalan-hrabrost-ono-to-se-rauna
Ne postoji tako stara tema da se na nju nikada ne može reći nešto novo. -Fjodor Dostojevski
ne-postoji-tako-stara-tema-da-se-na-nju-nikada-ne-moe-rei-neto-novo
Ukoliko provedeš previše vremena razmišljajući o nekoj stvari nikada je nećeš uraditi. -Brus li
ukoliko-provede-previe-vremena-razmiljajui-o-nekoj-stvari-nikada-nee-uraditi
Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo. -Majkl Džordan
moj-otac-esto-govorio-da-nikada-nije-kasno-da-uradi-ono-to-eli-i-rekao-da-nikada-neemo-znati-moemo-dok-to-ne-probamo
Onaj ko nikad nije pogrešio, nikad nije pokušao napraviti nešto novo. -Albert Ajnštajn
onaj-ko-nikad-nije-pogreio-nikad-nije-pokuao-napraviti-neto-novo
Film nikada nije zaista dobar ukoliko kamera nije u oku poetske glave. -Orson Vels
film-nikada-nije-zaista-dobar-ukoliko-kamera-nije-u-oku-poetske-glave