Ostavi govore i lazne lovore pametni ljudi se lako dogovore ;)


ostavi-govore-i-lazne-lovore-pametni-ljudi-se-lako-dogovore
ostavigovorelaznelovorepametniljudiselakodogovoreostavi govoregovore ii laznelazne lovorelovore pametnipametni ljudiljudi sese lakolako dogovoreostavi govore igovore i laznei lazne lovorelazne lovore pametnilovore pametni ljudipametni ljudi seljudi se lakose lako dogovoreostavi govore i laznegovore i lazne lovorei lazne lovore pametnilazne lovore pametni ljudilovore pametni ljudi sepametni ljudi se lakoljudi se lako dogovoreostavi govore i lazne lovoregovore i lazne lovore pametnii lazne lovore pametni ljudilazne lovore pametni ljudi selovore pametni ljudi se lakopametni ljudi se lako dogovore

Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu. -Sasha Guitry
ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Budale i pametni ljudi jednako su bezazleni. Najopasniji su poluludi i polumudri. -Gete
budale-i-pametni-ljudi-jednako-su-bezazleni-najopasniji-su-poluludi-i-polumudri
Kao što vetar ne satire čvrstu stenu tako se ni pametni ljudi ne kolebaju pred pokudom ili pohvalom. -Buda
kao-to-vetar-ne-satire-vrstu-stenu-tako-se-pametni-ljudi-ne-kolebaju-pred-pokudom-ili-pohvalom
Na početku ljubavi ljubavnici govore o budućnosti. Kad je ljubav na izmaku, govore o prošlosti. -Žorž Sand
na-poetku-ljubavi-ljubavnici-govore-o-budunosti-kad-ljubav-na-izmaku-govore-o-prolosti
Oni koji govore lepo ne govore uvek i najbolje. -Kineske poslovice
oni-koji-govore-lepo-ne-govore-uvek-i-najbolje