Osuda ne oslobađa, već guši.


osuda-ne-oslobaa-ve-gui
karl gustav jungosudaneoslobađavećguiosuda nene oslobađaveć gušiosuda ne oslobađa

A čovijek osjeća potrebu ne samo da misli već i da kaže, čak i veću potrebu da kaže nego da misli. Tako se prazni, oslobađa napetosti. Riječ je odliv suvišne krvi, i rasterećenje od muke, privid slobode. Vlast bi trebalo da je njeguje i podstiče, a ne da je guši, da priređuje svečanosti govorenja, ili još bolje, psovanja, kao pjevanje, kao molitvu, kao čišćenje.Izrazi svoju bol rečju! Bol koja ne govori, guši puno srce dok ne pukne.Istina je ono što oslobađa, a ne napori da budeš slobodan.Ja nisam oslobodioc. Oslobodioci ne postoje. Narod sam sebe oslobađa.Jedna reč oslobađa nas svih bolova i težine života: to je ljubav.Ljubav je jedino što pokreće inteligenciju i kreativnost, nešto što nas pročišćava i oslobađa!