Otišli su u kafe sličan bilo kom drugom, koji je te noći bio drugačiji, jer su njih dvoje bili tamo i voleli se.


otili-su-u-kafe-slian-bilo-kom-drugom-koji-te-noi-bio-drugaiji-jer-su-njih-dvoje-bili-tamo-i-voleli-se
paulo koeljootilisukafesličanbilokomdrugomkojitenoćibiodrugačijijernjihdvojebilitamovoleliseotišli susu uu kafekafe sličansličan bilobilo komkom drugomkoji jeje tete noćinoći biobio drugačijijer susu njihnjih dvojedvoje bilibili tamotamo ii volelivoleli seotišli su usu u kafeu kafe sličankafe sličan bilosličan bilo kombilo kom drugomkoji je teje te noćite noći bionoći bio drugačijijer su njihsu njih dvojenjih dvoje bilidvoje bili tamobili tamo itamo i volelii voleli seotišli su u kafesu u kafe sličanu kafe sličan bilokafe sličan bilo komsličan bilo kom drugomkoji je te noćije te noći biote noći bio drugačijijer su njih dvojesu njih dvoje bilinjih dvoje bili tamodvoje bili tamo ibili tamo i volelitamo i voleli seotišli su u kafe sličansu u kafe sličan bilou kafe sličan bilo komkafe sličan bilo kom drugomkoji je te noći bioje te noći bio drugačijijer su njih dvoje bilisu njih dvoje bili tamonjih dvoje bili tamo idvoje bili tamo i volelibili tamo i voleli se

Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili. -Đorđe Balašević
mi-smo-se-samo-rastali-onako-kako-se-rastaju-dvoje-koji-su-se-voleli-u-pogreno-vreme-a-uz-pogreno-vreme-idemo-i-pogre-mi-a-nismo-bili
Da bi bili nezamenjivi, uvek morate biti drugačiji. -Koko Šanel
da-bi-bili-nezamenjivi-uvek-morate-biti-drugaiji
Volim pivo jer ne ostavlja mrlje od kafe…
volim-pivo-jer-ne-ostavlja-mrlje-od-kafe
Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo. -Fridrih Niče
brak-tako-zovem-volju-dvoje-koji-ele-ostvariti-jedno-koje-e-biti-vie-nego-ono-dvoje-koje-ga-ostvarilo
Važno je poštovati religijska uverenja; bez obzira na to verujete li u njih ili ne, poštujte ih. Ako ih ne poštujete, nikad nećete živeti u miru s ljudima koji pripadaju drugom religijskom poretku. -Nelson Mendela
vano-potovati-religijska-uverenja-bez-obzira-na-to-verujete-li-u-njih-ili-ne-potujte-ih-ako-ih-ne-potujete-nikad-neete-iveti-u-miru-s-ljudima-koji