Otvori oči i pogledaj oko sebe. Da li si zadovoljan životom koji živiš?


otvori-oi-i-pogledaj-oko-sebe-da-li-zadovoljan-ivotom-koji-ivi
bob marliotvoriočipogledajokosebedalizadovoljanživotomkojiživiotvori očioči ii pogledajpogledaj okooko sebeda lili sisi zadovoljanzadovoljan životomživotom kojikoji živišotvori oči ioči i pogledaji pogledaj okopogledaj oko sebeda li sili si zadovoljansi zadovoljan životomzadovoljan životom kojiživotom koji živišotvori oči i pogledajoči i pogledaj okoi pogledaj oko sebeda li si zadovoljanli si zadovoljan životomsi zadovoljan životom kojizadovoljan životom koji živišotvori oči i pogledaj okooči i pogledaj oko sebeda li si zadovoljan životomli si zadovoljan životom kojisi zadovoljan životom koji živiš

Lezi, odspavaj 3-4 dana dok ne povratiš svoje životne sokove, a onda ustani, pogledaj oko sebe i radi to što treba da radiš. -Čarls Bukovski
lezi-odspavaj-34-dana-dok-ne-povrati-svoje-ivotne-sokove-a-onda-ustani-pogledaj-oko-sebe-i-radi-to-to-treba-da-radi
Postoje dva načina da živiš: da živiš kao da ništa nije čudo ili da živiš kao da je sve čudo.
postoje-dva-naina-da-ivi-da-ivi-kao-da-nije-udo-ili-da-ivi-kao-da-sve-udo
Primetila sam da ne voliš ljudima gledati u oči. Ne volim ljude koji me ne gledaju u oči. Jesi li kukavica? -Čarls Bukovski
primetila-sam-da-ne-voli-ljudima-gledati-u-oi-ne-volim-ljude-koji-me-ne-gledaju-u-oi-jesi-li-kukavica
Kad čovek ume da bude zadovoljan sobom, zadovoljan je i svim ljudima. -Seneka
kad-ovek-ume-da-bude-zadovoljan-sobom-zadovoljan-i-svim-ljudima
Lupi mi šamar, onaj najjači, kad počnem da kukam nad životom i kad počnem da žalim sebe. Pokaži mi prstom ono što imam, pokaži mi one koji to nemaju. Ne ...
lupi-mi-amar-onaj-najjai-kad-ponem-da-kukam-nad-ivotom-i-kad-ponem-da-alim-sebe-pokai-mi-prstom-ono-to-imam-pokai-mi-one-koji-to-nemaju-ne