Otvorilo mi se vec više puta, i mada svaki put uredno nešto poželim, želje mi se baš i ne ispunjavaju. Negde je zapelo. Možda se ispunjavaju nekom drugom? Ne bi bilo prvi put. Nema veze, ne ljutim se. Dobre su to želje, šteta bi bilo da samo tako propadnu.


otvorilo-mi-se-vec-vie-puta-i-mada-svaki-put-uredno-neto-poelim-elje-mi-se-ba-i-ne-ispunjavaju-negde-zapelo-moda-se-ispunjavaju-nekom-drugom-ne-bi
Đorđe balaševićotvorilomisevecvieputamadasvakiputurednonetopoželimželjebaneispunjavajunegdezapelomoždaispunjavajunekomdrugomnebibiloprviputnemavezeljutimsedobresutoželjetetadasamotakopropadnuotvorilo mimi sese vecvec viševiše putai madamada svakisvaki putput urednouredno neštonešto poželimželje mimi sese bašbaš ii nene ispunjavajunegde jeje zapelomožda sese ispunjavajuispunjavaju nekomnekom drugomne bibi bilobilo prviprvi putnema vezene ljutimljutim sedobre sušteta bibi bilobilo dada samosamo takotako propadnuotvorilo mi semi se vecse vec viševec više putai mada svakimada svaki putsvaki put urednoput uredno neštouredno nešto poželimželje mi semi se bašse baš ibaš i nei ne ispunjavajunegde je zapelomožda se ispunjavajuse ispunjavaju nekomispunjavaju nekom drugomne bi bilobi bilo prvibilo prvi putne ljutim sesu to želješteta bi bilobi bilo dabilo da samoda samo takosamo tako propadnu

Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar
Nijedan put nije bolje nego prvi put. Nije me briga što bilo ko kaže. -Čarls Bukovski
nijedan-put-nije-bolje-nego-prvi-put-nije-me-briga-to-bilo-ko-kae
Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove.
dobro-delo-dva-puta-prua-zadovoljstvo-prvi-put-kad-ga-ini-i-drugi-put-kad-vidi-njegove-plodove