Ova veza je greska i nikada nece biti prava veza


ova-veza-greska-i-nikada-nece-biti-prava-veza
ovavezagreskanikadanecebitipravaova vezaveza jeje greskagreska ii nikadanikada necenece bitibiti pravaprava vezaova veza jeveza je greskaje greska igreska i nikadai nikada necenikada nece bitinece biti pravabiti prava vezaova veza je greskaveza je greska ije greska i nikadagreska i nikada necei nikada nece bitinikada nece biti pravanece biti prava vezaova veza je greska iveza je greska i nikadaje greska i nikada necegreska i nikada nece bitii nikada nece biti pravanikada nece biti prava veza

Red i veza ideja jesu isti kao red i veza stvari. -Baruh de Spinoza
red-i-veza-ideja-jesu-isti-kao-red-i-veza-stvari
mrzim kad mi pukne veza, ima da je*em net ako mi samo jos jednom pukne veza. samo da me telenor ne optuzi za silovanje!.
mrzim-kad-mi-pukne-veza-ima-da-em-net-ako-mi-samo-jos-jednom-pukne-veza-samo-da-me-telenor-ne-optuzi-za-silovanje
Od svih veza, WI-FI mi je najdraža. ;)
od-svih-veza-wifi-mi-najdraa
Što se krevet više ljulja veza je stabilnija. :)
to-se-krevet-vie-ljulja-veza-stabilnija
Patnja je pozitivan element u ovom svetu, zaista, to je jedina veza između sveta i pozitivnosti. -Franc Kafka
patnja-pozitivan-element-u-ovom-svetu-zaista-to-jedina-veza-izmeu-sveta-i-pozitivnosti