Ovaj svet, isti za sve, nije stvorio nijedan bog i nijedan čovek , nego je uvek bio, jeste i biće vatra večito živa, koja se s merom pali i s merom gasi.


ovaj-svet-isti-za-sve-nije-stvorio-nijedan-bog-i-nijedan-ovek-nego-uvek-bio-jeste-i-bie-vatra-veito-iva-koja-se-s-merom-pali-i-s-merom-gasi
heraklitovajsvetistizasvenijestvorionijedanbogčoveknegouvekbiojestebićevatravečitoživakojasemerompaligasiovaj svetisti zaza svenije stvoriostvorio nijedannijedan bogbog ii nijedannijedan čovekčoveknegonego jeje uvekuvek biojeste ii bićebiće vatravatra večitovečito živakoja sese ss merommerom palipali is merommerom gasiisti za svenije stvorio nijedanstvorio nijedan bognijedan bog ibog i nijedani nijedan čoveknijedan čoveknego jenego je uvekje uvek biojeste i bićei biće vatrabiće vatra večitovatra večito živakoja se sse s meroms merom palimerom pali ipali i si s meroms merom gasi

Kad bi ljudi uvek isti ostajali, nikada nijedan narod ne bi se poboljšao ni prosvetio. -Dositej Obradović
kad-bi-ljudi-uvek-isti-ostajali-nikada-nijedan-narod-ne-bi-se-poboljao-prosvetio
Ako neko ne zna kuda plovi, nijedan vetar nije povoljan. -Seneka
ako-neko-ne-zna-kuda-plovi-nijedan-vetar-nije-povoljan
Glupost je starija od pameti. Da prvi čovek nije bio glup,drugi se ne bi ni stvorio. -Matija Bećković
glupost-starija-od-pameti-da-prvi-ovek-nije-bio-glupdrugi-se-ne-bi-stvorio
Glupost je starija od pameti. Da prvi čovek nije bio glup,drugi se nebi ni stvorio. -Matija Bećković
glupost-starija-od-pameti-da-prvi-ovek-nije-bio-glupdrugi-se-nebi-stvorio