Ovde ti ostavljam dve prazne strane, jer ne umem da napišem pesmu o srcu. Molim te, napiši je sam. Ti to znaš bolje od mene. I zalepi svoju sliku.


ovde-ti-ostavljam-dve-prazne-strane-jer-ne-umem-da-napiem-pesmu-o-srcu-molim-te-napii-sam-ti-to-zna-bolje-od-mene-i-zalepi-svoju-sliku
miroslav mika antićovdetiostavljamdvepraznestranejerneumemdanapiempesmusrcumolimtenapiisamtitoznaboljeodmenezalepisvojuslikuovde titi ostavljamostavljam dvedve prazneprazne stranejer nene umemumem dada napišemnapišem pesmupesmu oo srcumolim tenapiši jeje samznaš boljebolje odod menei zalepizalepi svojusvoju slikuovde ti ostavljamti ostavljam dveostavljam dve praznedve prazne stranejer ne umemne umem daumem da napišemda napišem pesmunapišem pesmu opesmu o srcunapiši je samti to znašznaš bolje odbolje od menei zalepi svojuzalepi svoju slikuovde ti ostavljam dveti ostavljam dve prazneostavljam dve prazne stranejer ne umem dane umem da napišemumem da napišem pesmuda napišem pesmu onapišem pesmu o srcuti to znaš boljeznaš bolje od menei zalepi svoju slikuovde ti ostavljam dve prazneti ostavljam dve prazne stranejer ne umem da napišemne umem da napišem pesmuumem da napišem pesmu oda napišem pesmu o srcuti to znaš bolje od

Molim te, šapni mi ako znaš prečicu do zvezda. Tako sam umorna od traganja za zrnom sreće…
molim-te-apni-mi-ako-zna-preicu-do-zvezda-tako-sam-umorna-od-traganja-za-zrnom-sree
Znam da bi htela da te grlim, da te cuvam, da samo tebe volim, da u srcu svom te furam, ali bolje ti je bejbe idi daleko od mene, shvatices vremenom da nisam ja ...
znam-da-bi-htela-da-te-grlim-da-te-cuvam-da-samo-tebe-volim-da-u-srcu-svom-te-furam-ali-bolje-ti-bejbe-idi-daleko-od-mene-shvatices-vremenom-da-nisam
u mene coek neda da metnem sliku
u-mene-coek-neda-da-metnem-sliku
Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom. -Đorđe Balašević
bila-neko-kome-sam-verovao-neko-jak-i-miran-neko-bolji-od-mene-znala-moje-najgore-strane-a-i-dalje-me-volela-ali-bila-sad-nekom-drugom