Čovek bez mašte je čovek bez krila.


ovek-bez-te-ovek-bez-krila
muhamed aliČovekbezmatečovekkrilaČovek bezbez maštemašte jeje čovekčovek bezbez krilaČovek bez maštebez mašte jemašte je čovekje čovek bezčovek bez krilaČovek bez mašte jebez mašte je čovekmašte je čovek bezje čovek bez krilaČovek bez mašte je čovekbez mašte je čovek bezmašte je čovek bez krila