Čovek dobija ono što daje od sebe. Što više pomažeš drugima, više će tebi ljudi pomagati.


ovek-dobija-ono-to-daje-od-sebe-to-vie-pomae-drugima-vie-e-tebi-ljudi-pomagati
ČovekdobijaonotodajeodsebeŠtoviepomažedrugimaćetebiljudipomagatiČovek dobijadobija onoono štošto dajedaje odod sebeŠto viševiše pomažešpomažeš drugimaviše ćeće tebitebi ljudiljudi pomagatiČovek dobija onodobija ono štoono što daješto daje oddaje od sebeŠto više pomažešviše pomažeš drugimaviše će tebiće tebi ljuditebi ljudi pomagatiČovek dobija ono štodobija ono što dajeono što daje odšto daje od sebeŠto više pomažeš drugimaviše će tebi ljudiće tebi ljudi pomagatiČovek dobija ono što dajedobija ono što daje odono što daje od sebeviše će tebi ljudi pomagati

Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Darežljivost nije kad mi pokloniš nešto što ja trebam više od tebe, već ono što ti trebaš više od mene! -Halil Džubran
dareljivost-nije-kad-mi-pokloni-neto-to-ja-trebam-vie-od-tebe-ve-ono-to-ti-treba-vie-od-mene