Čovek će odustati od skoro svega, osim od svoje patnje.


ovek-e-odustati-od-skoro-svega-osim-od-svoje-patnje
džon klizČovekćeodustatiodskorosvegaosimsvojepatnjeČovek ćeće odustatiodustati odod skoroskoro svegaosim odod svojesvoje patnjeČovek će odustatiće odustati ododustati od skorood skoro svegaosim od svojeod svoje patnjeČovek će odustati odće odustati od skoroodustati od skoro svegaosim od svoje patnjeČovek će odustati od skoroće odustati od skoro svega

Svaki čovek svoje patnje smatra najvećim. -Herman Hese
svaki-ovek-svoje-patnje-smatra-najveim
Ljubav ima svoje patnje za svako životno doba. -Ivan Turgenjev
ljubav-ima-svoje-patnje-za-svako-ivotno-doba
Čovek ne može biti iskreniji osim kada prizna za sebe da je lažov. -Mark Tven
ovek-ne-moe-biti-iskreniji-osim-kada-prizna-za-sebe-da-ov
Strah od patnje je gori od same patnje. I da nikad nijedno srce nije patilo kada je krenulo u potragu za svojim snovima, jer svaki trenutak potrage jeste trenutak sretanja s Bogom i s Vecnošću. -Paulo Koeljo
strah-od-patnje-gori-od-same-patnje-i-da-nikad-nijedno-srce-nije-patilo-kada-krenulo-u-potragu-za-svojim-snovima-jer-svaki-trenutak-potrage-jeste
Mali ljudi, koje mi zovemo deca, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju. -Ivo Andric
mali-ljudi-koje-mi-zovemo-deca-imaju-svoje-velike-bolove-i-duge-patnje-koje-posle-kao-mudri-i-odrasli-ljudi-zaboravljaju