Čovek je fragment prirode, a ne vlastite istorije. Pre njegove pojave priroda se iskazuje kao sistem nenarušene ravnoteže. Pojavom čovekove inteligencije situacija u prirodi se menja.


ovek-fragment-prirode-a-ne-vlastite-istorije-pre-njegove-pojave-priroda-se-iskazuje-kao-sistem-nenaruene-ravnotee-pojavom-ovekove-inteligencije
borislav pekićČovekfragmentprirodenevlastiteistorijeprenjegovepojaveprirodaseiskazujekaosistemnenarueneravnotežepojavomčovekoveinteligencijesituacijaprirodimenjaČovek jeje fragmentfragment prirodene vlastitevlastite istorijepre njegovenjegove pojavepojave prirodapriroda sese iskazujeiskazuje kaokao sistemsistem nenarušenenenarušene ravnotežepojavom čovekovečovekove inteligencijeinteligencije situacijasituacija uu prirodiprirodi sese menjaČovek je fragmentje fragment prirodea ne vlastitene vlastite istorijepre njegove pojavenjegove pojave prirodapojave priroda sepriroda se iskazujese iskazuje kaoiskazuje kao sistemkao sistem nenarušenesistem nenarušene ravnotežepojavom čovekove inteligenciječovekove inteligencije situacijainteligencije situacija usituacija u prirodiu prirodi seprirodi se menja

Ako ne znate kako, promatrajte pojave prirode, ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju. -Nikola Tesla
ako-ne-znate-kako-promatrajte-pojave-prirode-ona-e-vam-dati-jasne-odgovore-i-inspiraciju
Onoga dana kada nauka počne proučavati nefizikalne (duhovne) pojave, u deset godina napredovaće više nego u ranijim vekovima svoje istorije. -Nikola Tesla
onoga-dana-kada-nauka-pone-prouavati-nefizikalne-duhovne-pojave-u-deset-godina-napredovae-vie-nego-u-ranijim-vekovima-svoje-istorije
Ne mogu se nagoni sopstvene prirode gušiti silom, a da se ta priroda ne povuče u sebe. -Džek London
ne-mogu-se-nagoni-sopstvene-prirode-guiti-silom-a-da-se-priroda-ne-povue-u-sebe
U prirodi stvari nema ničeg slučajnog, nego je sve određeno iz nužnosti božje prirode da na izvestan način postoji i funkcioniše. -Baruh de Spinoza
u-prirodi-stvari-nema-eg-sluajnog-nego-sve-odreeno-iz-nunosti-bo-prirode-da-na-izvestan-nain-postoji-i-funkcionie