Čovek je i dalje najneverovatniji računar od svih.


ovek-i-dalje-najneverovatniji-raunar-od-svih
džon f. kenediČovekdaljenajneverovatnijiračunarodsvihČovek jei daljedalje najneverovatnijinajneverovatniji računarračunar odod svihČovek je ije i daljei dalje najneverovatnijidalje najneverovatniji računarnajneverovatniji računar odračunar od svihČovek je i daljeje i dalje najneverovatnijii dalje najneverovatniji računardalje najneverovatniji računar odnajneverovatniji računar od svihČovek je i dalje najneverovatnijije i dalje najneverovatniji računari dalje najneverovatniji računar oddalje najneverovatniji računar od svih

Čovek može da umre, nacije da se uzdižu i padaju, ali ideja i dalje živi. -Džon F. Kenedi
ovek-moe-da-umre-nacije-da-se-uzdiu-i-padaju-ali-ideja-i-dalje-ivi
Ovaj računar provodi previše vremena ispred mene…
ovaj-raunar-provodi-previe-vremena-ispred-mene
Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo. -Vesna Krmpotić
od-svih-stvari-mudrih-i-prekrasnih-najljepa-i-najmudrija-ljubav-od-svih-vjera-najvjernija-ljubav-od-svih-istina-najvea-ljubav-ljubav-mi-najudnije
Lenjost je početak svih poroka, kruna svih vrlina. -Franc Kafka
lenjost-poetak-svih-poroka-kruna-svih-vrlina
I dalje trazim put do srca tvog,ali nema nas,nema vise.I dalje trazim njega,al ga odneo bog i sa lica mog suze brise….LAZO VOLIM TE.Vrati se……& ...
i-dalje-trazim-put-do-srca-tvogali-nema-nasnema-visei-dalje-trazim-njegaal-ga-odneo-bog-i-lica-mog-suze-briselazo-volim-tevrati-se