Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati.


ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati
epiktetČovekimadvauhajedanjezikdabimogaoputaviesasluatinegopričatiČovek imaima dvadva uhauha ii jedanjedan jezikda bibi mogaomogao dvadva putaputa viševiše saslušatisaslušati negonego pričatiČovek ima dvaima dva uhadva uha iuha i jedani jedan jezikda bi mogaobi mogao dvamogao dva putadva puta višeputa više saslušativiše saslušati negosaslušati nego pričatiČovek ima dva uhaima dva uha idva uha i jedanuha i jedan jezikda bi mogao dvabi mogao dva putamogao dva puta višedva puta više saslušatiputa više saslušati negoviše saslušati nego pričatiČovek ima dva uha iima dva uha i jedandva uha i jedan jezikda bi mogao dva putabi mogao dva puta višemogao dva puta više saslušatidva puta više saslušati negoputa više saslušati nego pričati

Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali. -Bendžamin Dizraeli
priroda-nam-dala-dva-uha-ali-samo-jedan-jezik-da-bismo-vie-sluali-a-manje-priali
Čovek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti. -Milica Jakovljević Mir-Jam
ovek-ima-samo-dva-ivotna-puta-jedan-vodi-u-raj-a-drugi-u-pakao-a-na-njemu-kojim-e-putem-krenuti
Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…
ne-moe-dva-puta-napraviti-istu-greku-drugi-put-to-vie-nije-greka-nego-izbor
Obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva sveta. -Srpske poslovice
obraz-nema-vie-od-dva-prsta-ali-vie-vredi-od-dva-sveta
Čovjek ima samo dva životna puta. Jedan vodi u raj, a drugi u pakao. A na njemu je kojim će putem krenuti. -Milica Jakovljević MIR-JAM
ovjek-ima-samo-dva-ivotna-puta-jedan-vodi-u-raj-a-drugi-u-pakao-a-na-njemu-kojim-e-putem-krenuti