Čovek ima pravo da gleda drugog odozgo, jedino kada treba da mu pomogne da se uspravi.


ovek-ima-pravo-da-gleda-drugog-odozgo-jedino-kada-treba-da-mu-pomogne-da-se-uspravi
gabrijel garsija markesČovekimapravodagledadrugogodozgojedinokadatrebamupomogneseuspraviČovek imaima pravopravo dada gledagleda drugogdrugog odozgojedino kadakada trebatreba dada mumu pomognepomogne dada sese uspraviČovek ima pravoima pravo dapravo da gledada gleda drugoggleda drugog odozgojedino kada trebakada treba datreba da muda mu pomognemu pomogne dapomogne da seda se uspraviČovek ima pravo daima pravo da gledapravo da gleda drugogda gleda drugog odozgojedino kada treba dakada treba da mutreba da mu pomogneda mu pomogne damu pomogne da sepomogne da se uspraviČovek ima pravo da gledaima pravo da gleda drugogpravo da gleda drugog odozgojedino kada treba da mukada treba da mu pomognetreba da mu pomogne dada mu pomogne da semu pomogne da se uspravi

Boks je kada puno belaca gleda dva crnca kako prebijaju jedan drugog. -Muhamed Ali
boks-kada-puno-belaca-gleda-dva-crnca-kako-prebijaju-jedan-drugog
Gospod gleda da li mi od srca tražimo da nam On pomogne. Čujemo mnoge reči lepog primera života i kako treba uputiti bližnje da to rade. Ali, da li ćemo moći to da ostvarimo? -Otac Tadej
gospod-gleda-da-li-mi-od-srca-traimo-da-nam-on-pomogne-ujemo-mnoge-rei-lepog-primera-ivota-i-kako-treba-uputiti-blinje-da-to-rade-ali-da-li-emo-moi-to
Ne treba uvek gledati samo masu, već treba videti svakog pojedinca, treba videti, osetiti, razumeti teškoće s kojima se pojedinac bori, treba nastojati da mu se pomogne i mora mu se pomoći. -Josip Broz Tito
ne-treba-uvek-gledati-samo-masu-ve-treba-videti-svakog-pojedinca-treba-videti-osetiti-razumeti-tekoe-s-kojima-se-pojedinac-bori-treba-nastojati-da-mu
Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi -Marija Kiri
ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Bilo koji umetnik, kada ide da snima, treba da ima osećaj da bilo koja pesma koju snimi može biti hit. Ovo možda zvuči egoistično, ali ima smisla.  -Rej Čarls
bilo-koji-umetnik-kada-ide-da-snima-treba-da-ima-oseaj-da-bilo-koja-pesma-koju-snimi-moe-biti-hit-ovo-moda-zvui-egoistino-ali-ima-smisla
Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se. -Karl Gustav Jung
tvoja-vizija-e-postati-jasna-tek-kada-pogleda-u-svoje-srce-ko-gleda-izvan-svog-srca-sanja-ko-gleda-unutar-svog-srca-budi-se