Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe.


ovek-jako-dobar-advokat-za-svoje-greke-i-jako-dobar-sudija-za-e
Žarko lauševićČovekjakodobaradvokatzasvojegrekesudijatuđeČovek jeje jakojako dobardobar advokatadvokat zaza svojesvoje greškegreške ii jakojako dobardobar sudijasudija zaza tuđeČovek je jakoje jako dobarjako dobar advokatdobar advokat zaadvokat za svojeza svoje greškesvoje greške igreške i jakoi jako dobarjako dobar sudijadobar sudija zasudija za tuđeČovek je jako dobarje jako dobar advokatjako dobar advokat zadobar advokat za svojeadvokat za svoje greškeza svoje greške isvoje greške i jakogreške i jako dobari jako dobar sudijajako dobar sudija zadobar sudija za tuđeČovek je jako dobar advokatje jako dobar advokat zajako dobar advokat za svojedobar advokat za svoje greškeadvokat za svoje greške iza svoje greške i jakosvoje greške i jako dobargreške i jako dobar sudijai jako dobar sudija zajako dobar sudija za tuđe

Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je retko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-retko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je rijetko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-rijetko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovjek-dobar-ako-vjet-s-rijeima